Tomografia 3D - CBCT

CBCT jest szybszą i bezpieczniejszą odmianą konwencjonalnej TK stworzoną dla stomatologii. Zastosowanie promieniowania w postaci wiązki stożkowej umożliwiło obrazowanie twarzoczaszki w trakcie tylko jednego obrotu źródła promieniowania. Skutkuje to mniejszą dawką promieniowania w porównaniu z tomografią spiralną oraz znacznym skróceniem czasu badania.

Badanie CBCT jest bardziej ekonomiczne dla pacjenta. Dane uzyskane w trakcie jednego obrotu lampy w czasie krótszym niż minuta pozwalają uzyskać obrazy, które do tej pory wymagały wykonania wielu zdjęć radiologicznych. Jedno badanie CBCT zastępuje zdjęcia zębowe, panoramiczne, cefalometryczne, zgryzowe oraz stawu skroniowo – żuchwowego. Obróbka danych pochodzących z CBCT dostarcza lekarzowi nawet więcej informacji niż te wszystkie zdjęcia razem.

CBCT - Tomografia 3D

Dane uzyskane za pomocą CBCT pozwalają

 1. obrazować wewnętrzną anatomię z dokładnością niemożliwą do uzyskania w innym badaniu radiologicznym
 2. precyzyjnie planować zabiegi i leczenie
 3. dokładnie ocenić potencjalne ryzyko
 4. precyzyjnie przeanalizować przebieg ważnych struktur takich jak nerwy, korzenia zębów, położenie zatok obocznych nosa i in., których umiejscowienie jest inne u każdego pacjenta.

Badanie to jest przydatne w niemal każdej dziedzinie stomatologii i nie tylko. Przede wszystkim jest to metoda umożliwiająca dokładne diagnozowanie. Staranne przeprowadzenia procesu diagnostycznego daje znacznie większą szansę powodzenia wdrożonego leczenia.
CBCT jest przydatne między innymi w :

 • chirurgii twarzowo – czaszkowej i stomatologicznej
 • ortodoncji
 • endodoncji
 • periodontologii
 • implantologii
 • diagnozowaniu stawu skroniowo – żuchwowego
 • laryngologii

Zalety

- badanie jest nieinwazyjne i w wielu przypadkach umożliwia uniknąć operacji zwiadowczych
- dokładne obrazowanie sąsiednich struktur umożliwia ocenę zaawansowania procesów patologicznych takich jak nowotwory, rozrosty nienowotworowe, procesy zapalne i in.
- uzyskane dane niejednokrotnie umożliwiają postawienie trafnej diagnozy i wdrożenie leczenia w stadium zaawansowania choroby niewykrywalnym w innym badaniu obrazowym.

Ryzyko

Jedynym ryzykiem związanym z badaniem CBCT jest ekspozycja na promieniowanie jonizujące. Tomografia wiązki stożkowej pozwala na uzyskanie obrazu 3d przy ekspozycji na dawkę promieniowania, która jest kilkanaście do kilkuset razy mniejsza, w porównaniu z konwencjonalną CT. Dawka promieniowania w CBCT może wahać się od 45 mikrosivertów do 650 mikrosivertów i zależy od zastosowanych nastawień.
Dla porównania, podczas podróży samolotem z Paryża do Tokio pasażerowie są narażeni na 138 mikrosivertów dawki skutecznej promieniowania.